Παρακαλούμε κατά την προσέλευση σας στα Εξωτερικά Ιατρεία και προκειμένου να εξυπηρετηθείτε και να επικαιροποιηθούν τα μητρώα του Νοσοκομείου – Κ. Υγείας να προσκομίζετε  :

  • Βιβλιάριο ασθενείας
  • ΑΜΚΑ
  • Γνωμάτευση Ιατρού στις περιπτώσεις χρονίων νοσημάτων
  • ΑΦΜ

Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη και αυτό διασφαλίζει πρώτα τον ασθενή και την ορθή χρήση σκευασμάτων.

Επίσης παρακαλούμε για την κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης νέων τεχνολογιών η οποία οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις και δεν αποτελεί υπαιτιότητα των υπαλλήλων και ιατρών .