Η συνολική δύναμη τοτ Γ. Νοσοκομείου – Κ. Υγείας Νεάπολης “Διαλυνάκειο” έχει οριστεί σε  25 οργανικές κλίνες.

Το  Νοσοκομείο διαρθώνεται σε:

α) Παθολογικός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Παθολογικό
2. Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

β) Εργαστηριακός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Βιοπαθολογικό
2. Ακτινοδιαγνωστικό
3. Φαρμακευτικό

Το Κέντρο Υγείας περιλαμβάνει :

ΤΕΠ

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Γενικής Ιατρικής
Παθολογικό
Παιδιατρικό
Οδοντιατρικό
7 Περιφερειακά Ιατρεία
Βραχασίου , Ελούντας , Κριτσάς , Λούμα , Φουρνής , Φυλακών και Χουμεριάκου

Γ. Νοσοκομείο – Κ. Υγείας Νεάπολης “Διαλυνάκειο”

Το Νοσοκομείο έχει 25 οργανικές κλίνες

α) Παθολογικός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Παθολογικό
2. Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

β) Εργαστηριακός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Βιοπαθολογικό
2. Ακτινοδιαγνωστικό
3. Φαρμακευτικό

Το Κέντρο Υγείας περιλαμβάνει :

ΤΕΠ

Τακτικά Εξωτερικά Εργαστήρια
             Γενικής Ιατρικής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Παθολογικό
Παιδιατρικό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Οδοντιατρικό
Συνταγογράφησης
7 Περιφερειακά Ιατρεία
                 Βραχασίου , Ελούντας , Κριτσάς , Λούμα , Φουρνής , Φυλακών και Χουμεριάκου