Το Επιστημονικό συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου .

Απο  28/2/2013   το Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτίζεται απο τους :

Τάνια Καπίκη – Πρόεδρος

Θέλξη Λεμπιδάκη – Αντιπρόεδρος

Ελένη Μακρή – Μέλος

Γιάννης Κομνηνός – Μέλος

Μάριος Τσαμάνδουρας – Μέλος

Μαρία Λουκάκη – Μέλος

Μαρία Μεταξάρη – Μέλος