ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2008

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2021