Βρισκόμαστε στο στάδιο έγκρισης των τεχνικών προσφορών.