2022ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΗμερομηνίαΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάιοςΙούνιοςΙούλιοςΑυγουστόςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος
1  ΣΙΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ    ΚΡΙΤΣΑ  ΜΙΛΑΤΟΣ      
2 ΜΙΛΑΤΟΣ       ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ   ΕΛΟΥΝΤΑ         
3 ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑ   ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ        ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ   ΣΧΟΙΝΙΑ    ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ    ΒΡΑΧΑΣΙ      
4ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑΒΡΑΧΑΣΙ    ΛΙΜΝΕΣΕΛΟΥΝΤΑΜΙΛΑΤΟΣ     ΚΡΙΤΣΑ       
5ΣΙΣΙ  ΕΛΟΥΝΤΑΣΙΣΙ  ΕΛΟΥΝΤΑ       
6    ΚΡΙΤΣΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ  ΚΡΙΤΣΑ  ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ      
7ΚΡΙΤΣΑ      ΕΛΟΥΝΤΑΒΡΑΧΑΣΙ    ΛΟΥΜΑ   ΣΧΙΝΙΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ   ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ               ΣΙΣΙ      
8 ΕΛΟΥΝΤΑ     ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ    ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ  ΚΡΙΤΣΑ       
9 ΕΛΟΥΝΤΑΜΙΛΑΤΟΣ         ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ   ΒΡΟΥΧΑΚΑΡΥΔΙ      
10ΚΡΙΤΣΑ      ΕΛΟΥΝΤΑ    ΒΡΑΧΑΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ   ΚΡΙΤΣΑ  ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ   ΛΙΜΝΕΣ      
11 ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΙΤΣΑ        
12ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ  ΜΙΛΑΤΟ  ΚΡΟΥΣΤΑΣ     ΚΡΙΤΣΑ      ΕΛΟΥΝΤΑ   ΣΙΣΙΕΛΟΥΝΤΑ       
13 ΕΛΟΥΝΤΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ   ΜΙΛΑΤΟΣ        
14ΚΡΙΤΣΑΒΡΑΧΑΣΙ   ΒΡΟΥΧΑ   ΣΕΛΛΕΣΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ   ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ   ΚΡΟΥΣΤΑΣ  ΚΡΙΤΣΑ          
15 ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑ      ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ   ΒΡΑΧΑΣΙ    ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ   ΜΙΛΑΤΟΣ    ΒΡΟΥΧΑΣ      
16 ΕΛΟΥΝΤΑ   ΜΙΛΑΤΟΣ   ΚΡΙΤΣΑ    ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΜΝΕΣ      ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ   ΚΡΙΤΣΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ  ΣΧΟΙΝΙΑ   ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ      
17 ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΟΥΣΤΑΣ     ΚΡΙΤΣΑ            ΕΛΟΥΝΤΑΒΡΑΧΑΣΙΛΙΜΝΕΣ  ΚΡΙΤΣΑ        ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ   ΒΡΑΧΑΣΙ    ΚΑΣΤΕΛΛΙ   ΕΛΟΥΝΤΑ      
18ΕΛΟΥΝΤΑ  ΛΙΜΝΕΣ        ΣΙΣΙΕΛΟΥΝΤΑ       ΣΙΣΙ        ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΙΤΣΑ    ΕΛΟΥΝΤΑ   ΛΙΜΝΕΣΕΛΟΥΝΤΑ       
19  ΕΛΟΥΝΤΑ  ΚΡΙΤΣΑ   ΕΛΟΥΝΤΑ     ΣΙΣΙΜΙΛΑΤΟΣ  ΕΛΟΥΝΤΑ       
20ΚΡΙΤΣΑ  ΚΡΟΥΣΤΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ   ΜΙΛΑΤΟΣΚΡΙΤΣΑ  ΒΡΟΥΧΑΦΟΥΡΝΗ        
21ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ     ΛΙΜΝΕΣ   ΚΡΙΤΣΑ   ΣΧΙΝΙΑ   ΛΟΥΜΑΚΡΙΤΣΑ     ΕΛΟΥΝΤΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ      ΣΙΣΙ        
22 ΣΙΣΙ    ΚΡΟΥΣΤΑΣ   ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ  ΚΡΙΤΣΑ        
23  ΜΙΛΑΤΟΣ         ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ  ΕΛΟΥΝΤΑ    ΦΟΥΡΝΗΕΛΟΥΝΤΑ      
24  ΚΡΙΤΣΑ  ΒΡΑΧΑΣΙ ΣΙΣΙ       ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ      
25ΚΡΙΤΣΑ   ΕΛΟΥΝΤΑ       
26ΚΡΟΥΣΤΑΣ   ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ  ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ       
27ΕΛΟΥΝΤΑ  ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ  ΚΡΙΤΣΑ  ΒΡΑΧΑΣΙ         
28ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ  ΒΡΟΥΧΑ    ΣΕΛΛΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ        
29  ΚΡΙΤΣΑ      ΣΙΣΙ   ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ  ΕΛΟΥΝΤΑ  ΚΡΙΤΣΑ    ΜΙΛΑΤΟΣ   ΣΧΟΙΝΙΑ       ΛΟΥΜΑΣ      
30  ΚΡΙΤΣΑ    ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ   ΕΛΟΥΝΤΑ  ΣΧΟΙΝΙΑ   ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ      
31ΕΛΟΥΝΤΑ  ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ     ΚΡΙΤΣΑ            ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ  ΚΡΙΤΣΑ       
             
      ΙατρόςΠεριφερειακό Ιατρείό ευθύνης  
      Καρπούζη ΑθηνάΠ.Ι. Βραχασίου  
       Π.Ι. Λούμα   
      Οταπασίδου Ευθυμία Π.Ι.Ελούντας  
      Πατρωνάκης ΕμμανουήλΠ.Ι. Κριτσάς  
      Σπανάκη ΑθηνάΠ.Ι. Χουμεριάκου  
       Π.Ι.Φουρνής  
        
 Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου