2022 
ΗμερομηνίαΜάιοςΙούνιοςΙούλιοςΑυγουστόςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος
1 ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ 
2    ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ   
3ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ 
4ΜΙΛΑΤΟΣ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΡΥΔΙ 
5ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΒΡΟΥΧΑΕΛΟΥΝΤΑ  
6ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΜΙΛΑΤΟΣ ΚΡΙΤΣΑ  ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ  
7 ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΣΙΣΙ  ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ ΒΡΟΥΧΑΕΛΟΥΝΤΑ 
8 ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΙΟΥΣΤΣ ΚΡΙΤΣΑ  ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ 
9ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΟΥΧΑΚΑΡΥΔΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΣΙΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ 
10ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ 
11  ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΦΟΥΡΝΗΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΒΡΟΥΧΑ 
12ΕΛΟΥΝΤΑ   ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΜΙΛΑΤΟ  
13        
14 ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣΙΣΙ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ 
15 ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟΣ ΒΡΟΥΧΑΣΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ 
16ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ 
17ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ 
18ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ 
19ΜΙΛΑΤΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΣΚΙΝΙΑΣ ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ  
20ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑΦΟΥΡΝΗΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ  
21 ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ 
22 ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΡΥΔΙ    
23ΒΡΑΧΑΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ 
24ΣΙΣΙ ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ   ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ 
25ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙΚΑΣΤΕΛΛΙ 
26ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ   
27ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΒΡΑΧΑΣΙ  
28    ΜΙΛΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ 
29 ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΜΙΛΑΤΟΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΣ ΚΡΙΤΣΑ  ΣΙΣΙ 
30ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ 
31ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑ  ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ  
         
  ΙατρόςΠεριφερειακό Ιατρείό ευθύνης  
  Καρπούζη ΑθηνάΠ.Ι. Βραχασίου  
   Π.Ι. Λούμα  
  Οταπασίδου ΕυθυμίαΠ.Ι.Ελούντας  
  Πατρωνάκης ΕμμανουήλΠ.Ι. Κριτσάς  
  Σπανάκη ΑθηνάΠ.Ι. Χουμεριάκου  
   Π.Ι.Φουρνής