2023 
ΗμερομηνίαΙούνιοςΙούλιοςΑυγουστόςΣεπτέμβριοςΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριος
1ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ 
2ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ 
3 ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ  
4 ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ
5 ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ
6ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΜΙΛΑΤΟΣ ΣΚΙΝΙΑΣ ΛΟΥΜΑ  ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙ 
7ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ
8ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ ΚΑΡΥΔΙ
9ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑ  
10 ΕΛΟΥΝΤΑΚΑΣΤΕΛΛΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣΜΙΛΑΤΟ 
11 ΚΡΙΤΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΚΡΙΤΣΑΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ
12ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΟΥΣΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΜΝΕΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ
13ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣΒΡΟΥΧΑΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΣΚΟΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ
14 ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ
15ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ  ΔΩΡΙΕΣ
16ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΕΛΟΥΝΤΑ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ 
17    ΚΡΟΥΣΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ 
18 ΣΙΣΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΕΛΟΥΝΤΑΦΟΥΡΝΗ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ
19ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΟΥΧΑ
20ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΙΤΣΑΛΙΜΝΕΣΛΙΜΝΕΣ
21ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣΦΟΥΡΝΗ ΚΑΡΥΔΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ
22ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗΜΙΛΑΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΟΥΧΑΜΙΛΑΤΟ
23  ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ  ΦΟΥΡΝΗ 
24 ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ ΚΑΡΥΔΙ ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ 
25 ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣΚΡΟΥΣΤΑΣΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙΚΑΡΥΔΙ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ  
26ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑΜΙΛΑΤΟ  
27ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΟΥΣΤΑ  ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ 
28ΕΛΟΥΝΤΑΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ
29ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ ΕΛΟΥΝΤΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑΚΡΙΤΣΑ
30ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ 
31 ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ  
        
 ΙατρόςΠεριφερειακό Ιατρείό ευθύνης  
 Καρπούζη ΑθηνάΠ.Ι. Βραχασίου  
 Χριστοδούλου ΧάριςΠ.Ι. Λούμα  
 Οταπασίδου ΕυθυμίαΠ.Ι.Ελούντας  
 Πατρωνάκης ΕμμανουήλΠ.Ι. Κριτσάς  
 Σπανάκη ΑθηνάΠ.Ι. Χουμεριάκου  
  Π.Ι.Φουρνής  
        
 
Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου
      
Μετάβαση στο περιεχόμενο