2023ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΗμερομηνίαΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάιοςΙούνιος
1 ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟΣΕΛΟΥΝΤΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ
2 ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ  ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ
3ΦΟΥΡΝΗ ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ 
4ΚΡΙΤΣΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΡΥΔΙ 
5ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΡΥΔΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ 
6 ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ
7  ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ
8 ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ
9ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗ ΣΙΣΙΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΣΚΙΝΙΑ ΛΟΥΜΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣΙΣΙ
10ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΙΜΝΕΣ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ 
11ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ  ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΦΟΥΡΝΗΕΛΟΥΝΤΑ 
12ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ  ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙ
13 ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ ΚΡΙΤΣΑ ΛΙΜΝΕΣ
14  ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΕΣ   
15 ΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟΛΙΜΝΕΣ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΛΟΥΜΑ ΣΚΙΝΙΑ
16ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΚΡΙΤΣΑ
17ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ ΚΑΡΥΔΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΚΡΙΤΣΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΦΟΥΡΝΗ 
18ΛΙΜΝΕΣ  ΚΡΙΤΣΑΛΙΜΝΕΣ ΣΙΣΙ 
19   ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ
20ΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ
21 ΕΛΟΥΝΤΑ ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ ΣΙΣΙΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ
22 ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΒΡΑΧΑΣΙΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ
23 ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΜΙΛΑΤΟ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ 
24ΛΙΜΝΕΣ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣ 
25ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ 
26ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ   ΜΙΛΑΤΟΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΒΡΟΥΧΑ ΣΕΛΛΕΣ
27  ΕΛΟΥΝΤΑΚΡΟΥΣΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑ
28 ΚΡΙΤΣΑΕΛΟΥΝΤΑ  ΕΛΟΥΝΤΑ
29  ΛΙΜΝΕΣΕΛΟΥΝΤΑ ΛΙΜΝΕΣΚΡΙΤΣΑ ΕΛΟΥΝΤΑΛΙΜΝΕΣ ΜΙΛΑΤΟ
30ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΙΤΣΑ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ  ΚΡΙΤΣΑ
31ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΕΛΟΥΝΤΑ   ΛΙΜΝΕΣ 
       
Ιατρός      
Καρπούζη Αθηνά      
Χριστοδούλου Χάρις      
Οταπασίδου Ευθυμία      
Πατρωνάκης Εμμανουήλ      
Σπανάκη Αθηνά      
       
  
Προσοχή: Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ο ιατρός φέρει ευθύνη ανακοίνωσης της μέσω ανάρτησης ενημερωτικού εγγράφου στην πόρτα του ιατρείου