Το Διοικητικό  Συμβούλιο αποτελούν οι :

Ειρήνη Γουλιδάκη – Πρόεδρος

Μαρίνα Μπελιβανάκη – Αντιπρόεδρος

Ειρήνη Σαλαμουσά – Γραμματέας

Πόπη Σκουληκάρη – Ταμίας

Ευαγγελία Μαγούλη – Μέλος

Ελένη Κοντού – Μέλος

Φωτεινή Φανουράκη – Μέλος

Επικοινωνία με το Σύλλογο : 28413 – 40831                [email protected]