ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ