Πρόσκληση έτους 2019

Το παρών αφορά πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/ μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5, Ν. 4412/2016.   ΑΙΤΗΣΗ-ΕΡΓΩΝ-1(2019)ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΡΓΩΝ-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019.2